Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Raakasoturi Oy (Y-tunnus: 2528433-7)
Osoite: Eprantie 117, 11710 Riihimäki
Puhelin: +358 45 1756 566
Sähköpostiosoite: info@jooganavetta.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Helinä Pohjanlehto
Puhelin: +358 45 1756 566
Sähköpostiosoite: info@jooganavetta.fi

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Helinä Pohjanlehto
Puhelin: +358 45 1756 566
Sähköpostiosoite: info@jooganavetta.fi

4. Rekisterin nimi
Jooganavetta asiakasrekisteri

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Nimi, Sähköpostiosoite, Varaustiedot sekä asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään asiakastietoja ilmoittautumisista, varauksista, ostoista sekä henkilöltä itseltään jätetyistä yhteystiedoista.

8. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Evästeiden käyttö
Evästeitä ("cookies") voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten sivustoa käytetään. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi milloin ja mitä sivuston sivuja käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää ja mistä käyttäjä on tullut sivustolle. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Jooganavetta haluaa palvella käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla. Evästeiden avulla kehitetään ja analysoidaan sivustoa sekä hyödynnetään tietoja sivuston kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa toimintojen tehon mittauksessa.

Evästeet on mahdollista kytkeä pois päältä selainasetuksista tai poistamalla evästeet sivustolla asioinnin jälkeen. Tämä vaikuttaa käyttäjän sivuston käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi.